Om os

Bestyrelsen for Foreningen Klima-X arbejder allesammen frivilligt for foreningen. Bestyrelsen fastsætter de strategiske rammer i foreningen og uddeler hvert år festivalens overskud til velgørende klimaformål.

Se foreningens vedtægter.

Bestyrelse

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling:  Uddannet i 2018 i Business Development Engineering på Aarhus Universitet. I dag, iværksætter og projektleder inden for forretningsudvikling og crowdfunding. Projektleder for Ennogie ApS, der i 2019 lancerer et husstandsbatteri til lagring af egenproduceret solcelleenergi. Rådgiver flere projekter inden for teknologi, bogudgivelse og smykkerdesignere i produktlancering.

Ledelseshverv: Har tidligere både stiftet foreninger, siddet som formand og deltaget som alm. bestyrelsesmedlem i universitets-, regionale og lokale foreninger. Herunder ligger bestyrelsesmedlemskaber hos Herning Jægerråd, Business Factory (Århus Universitets inkubator i Herning) og stiftelse af jagtforeninger.

Kompetencer: Jeg søger at skabe størst mulig værdi, der hvor jeg engagerer mig. Det gør jeg ved at dykke ned i markeder og segmenter og skabe kunde-fokuseret produktudvikling, lave projektledelse af udviklings-/startup projekter eller skabe crowdfunding strategier, eller ved at engagere mig i andre aspekter af starten på nye virksomheder og charity-baserede eventyr.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling: Lærervikar og medarbejder i SFO på Rødding Friskole

Kompetencer: Erfaring med frivillighed, ungdomsliv, planlægning/udførelse og organisering af klimaaktivisme, oplægsholder for børn og unge ang. klimaaktivisme, medlem af styregruppen til Folkemødet i Ribe 2020 og koordinator i Fridaysisforfuture.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling: Lektor i kognitionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Forsker i de kognitive, sociale og neurale processer der ligger til grund for sprog, social interaktion, og kommunikation. 

Ledelseshverv: Bestyrelsesformand i foreningen The Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC). Kasserer i foreningen The International Association for Cognitive Semiotics (IACS). Formand for Skolebestyrelsen på Børnenes Friskole, Aarhus. 

Kompetencer: Indsigt i menneskelig (social) adfærd og faktorer som påvirker folks holdninger, overbevisninger og perspektiver.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling: Strategisk udviklingskonsulent for Røde Kors, Genbrugsteamet

Kompetencer: frivillighed og foreningsliv, genbrug og bæredygtighed, event og sponsorarbejde og forretningsudvikling.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling: Dagtilbudsleder Aarhus kommune og ejer af konsulent firmaet Nomi-consult. Derudover ekstern konsulent hos Huset Zornig

Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem for Holme Rundhøj dagtilbud, Aarhus kommune.

Kompetencer: Ledelse, udvikling, innovation, iværksætteri og økonomistyring.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling: Event & Marketing Manager

Kompetencer: Eventudvikling, -planlægning, -afvikling, -evaluering, -optimering 
Marketing, branding & konceptudvikling
Kommunikationsstrategi
Partnerskaber & sponsorater 
Social entrepreneurship
Proces ledelse

Direktion

Tilmeld Nyhedsbrev