Om os


Stifter, initiativtager & direktionsleder i Foreningen Klima-X:

Merete Jensen
Merete er uddannet BA i Internationalt socialt arbejde og har suppleret med pædagogisk antropologi.

Hun er desuden en erfaren eventmager og har lavet en del teambuilding.


Idéen opstod ud fra en bevidsthed om at ville skabe et mere meningsfuldt arbejdsliv, der positivt vil kunne påvirke mine to børns liv, der repræsenterer den generation, der kommer til at skulle rydde op efter vores efterladenskaber og som skal kæmpe for en bæredygtig fremtid for de næste generationer. 
Tanken om i det mindste at gøre forsøget er det hele værd!

Et af vor klodes mest presserende spørgsmål er lige nu, hvordan påvirker vi den brede befolkning til at ville leve mere klimavenligt. Spørgsmål som “skal jeg give afkald eller mindske kødforbruget, skal jeg bruge kollektiv trafik eller cykle og generelt hvilke forbrugsmønstre er det jeg skal ændre, for at kunne gøre en forskel”, er spørgsmål Klima-X gerne skal give svar på.

De fleste af os er klar over klimaudfordringerne, men er ikke klar over hvilke ændringer vi skal foretage os i vores hverdag, for at imødekomme de reelle klimaudfordringer. Klima-Xs foretagender er  ikke en løftet pegefinger, men en guidende og inspirerende hånd i en bedre retning i fællesskab.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Foreningen Klima-X arbejder allesammen frivilligt for foreningen. Bestyrelsen fastsætter de strategiske rammer i foreningen og uddeler hvert år festivalens overskud til velgørende klimaformål.

Se foreningens vedtægter.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling:  Uddannet i 2018 i Business Development Engineering på Aarhus Universitet. I dag, iværksætter og projektleder inden for forretningsudvikling og crowdfunding. Projektleder for Ennogie ApS, der i 2019 lancerer et husstandsbatteri til lagring af egenproduceret solcelleenergi. Rådgiver flere projekter inden for teknologi, bogudgivelse og smykkerdesignere i produktlancering.

Ledelseshverv: Har tidligere både stiftet foreninger, siddet som formand og deltaget som alm. bestyrelsesmedlem i universitets-, regionale og lokale foreninger. Herunder ligger bestyrelsesmedlemskaber hos Herning Jægerråd, Business Factory (Århus Universitets inkubator i Herning) og stiftelse af jagtforeninger.

Kompetencer: Jeg søger at skabe størst mulig værdi, der hvor jeg engagerer mig. Det gør jeg ved at dykke ned i markeder og segmenter og skabe kunde-fokuseret produktudvikling, lave projektledelse af udviklings-/startup projekter eller skabe crowdfunding strategier, eller ved at engagere mig i andre aspekter af starten på nye virksomheder og charity-baserede eventyr.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling: Marketing Ansvarlig, Storcenter Nord / Salling Group

Kompetencer: Eventudvikling, -planlægning, -afvikling, -evaluering, -optimering 
Marketing, branding & konceptudvikling
Kommunikationsstrategi
Partnerskaber & sponsorater 
Social entrepreneurship
Proces ledelse

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling: Lektor i kognitionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Forsker i de kognitive, sociale og neurale processer der ligger til grund for sprog, social interaktion, og kommunikation. 

Ledelseshverv: Bestyrelsesformand i foreningen The Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC). Kasserer i foreningen The International Association for Cognitive Semiotics (IACS). Formand for Skolebestyrelsen på Børnenes Friskole, Aarhus. 

Kompetencer: Indsigt i menneskelig (social) adfærd og faktorer som påvirker folks holdninger, overbevisninger og perspektiver.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling: Konsulent, Cabi

Kompetencer: frivillighed og foreningsliv, genbrug og bæredygtighed, event og sponsorarbejde og forretningsudvikling.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling: Lærervikar og medarbejder i SFO på Rødding Friskole

Kompetencer: Erfaring med frivillighed, ungdomsliv, planlægning/udførelse og organisering af klimaaktivisme, oplægsholder for børn og unge ang. klimaaktivisme, medlem af styregruppen til Folkemødet i Ribe 2020 og koordinator i Fridaysisforfuture.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2020

Stilling: Partner & Stifter i Ugla Insights med fokus på innovativ evaluering, læring i praksis, kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning indenfor evaluering i offentlige og private virksomheder. Derudover er jeg tilknyttet Sager der Samler, hvor jeg arbejder med læring og udvikling af undervisningstilgange, der ansporer til forandring og handlekraft.    

Kompetencer: Brugerinddragelse i udviklingsprocesser, metodeudvikling, facilitering, rådgivning, formidling og undervisning.

Direktion


Følg Klima-X