Mød holdet

I Klima-X er vi i skrivende stund 12 frivillige der enten arbejder på dagligt eller ugentligt basis og som enten indgår på bestyrelsesniveau eller i den daglige drift af vores foretagender.

Jævnligt har vi desuden virksomhedspraktikanter, der bliver tilknyttet forskellige spændende opgaver i NGOen.

I Klima-X er højt humør, dedikation til opgaven, højt ambitionsniveau, samt en skæv kreativ hjerne en fordel og vi har det ALTID sjovt og rart i hinandens selskab. Faktisk tror vi på at et godt, uformelt arbejdsmiljø er afgørende for, at vi har succes med de projekter vi laver og derfor er Klima-X også mere end blot et arbejde, men også en lille “familie” der interesserer os for hinanden og for hinandens ve og vel.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Foreningen Klima-X arbejder allesammen frivilligt for foreningen. Bestyrelsen fastsætter de strategiske rammer i foreningen og bestemmer retningen for Klima-X.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling:  Uddannet i 2018 i Business Development Engineering på Aarhus Universitet. I dag, iværksætter og projektleder inden for forretningsudvikling og crowdfunding. Projektleder for Ennogie ApS, der i 2019 lancerer et husstandsbatteri til lagring af egenproduceret solcelleenergi. Rådgiver flere projekter inden for teknologi, bogudgivelse og smykkerdesignere i produktlancering.

Ledelseshverv: Har tidligere både stiftet foreninger, siddet som formand og deltaget som alm. bestyrelsesmedlem i universitets-, regionale og lokale foreninger. Herunder ligger bestyrelsesmedlemskaber hos Herning Jægerråd, Business Factory (Århus Universitets inkubator i Herning) og stiftelse af jagtforeninger.

Kompetencer: Jeg søger at skabe størst mulig værdi, der hvor jeg engagerer mig. Det gør jeg ved at dykke ned i markeder og segmenter og skabe kunde-fokuseret produktudvikling, lave projektledelse af udviklings-/startup projekter eller skabe crowdfunding strategier, eller ved at engagere mig i andre aspekter af starten på nye virksomheder og charity-baserede eventyr.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling: Marketing Ansvarlig, Storcenter Nord / Salling Group

Kompetencer: Eventudvikling, -planlægning, -afvikling, -evaluering, -optimering 
Marketing, branding & konceptudvikling
Kommunikationsstrategi
Partnerskaber & sponsorater 
Social entrepreneurship
Proces ledelse

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling: Lektor i kognitionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Forsker i de kognitive, sociale og neurale processer der ligger til grund for sprog, social interaktion, og kommunikation. 

Ledelseshverv: Bestyrelsesformand i foreningen The Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC). Kasserer i foreningen The International Association for Cognitive Semiotics (IACS). Formand for Skolebestyrelsen på Børnenes Friskole, Aarhus. 

Kompetencer: Indsigt i menneskelig (social) adfærd og faktorer som påvirker folks holdninger, overbevisninger og perspektiver.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling: Konsulent, Cabi

Kompetencer: frivillighed og foreningsliv, genbrug og bæredygtighed, event og sponsorarbejde og forretningsudvikling.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2019

Stilling: Lærervikar og medarbejder i SFO på Rødding Friskole

Kompetencer: Erfaring med frivillighed, ungdomsliv, planlægning/udførelse og organisering af klimaaktivisme, oplægsholder for børn og unge ang. klimaaktivisme, medlem af styregruppen til Folkemødet i Ribe 2020 og koordinator i Fridaysisforfuture.

Indtrådt i bestyrelsen: I 2020

Stilling: Partner & Stifter i Ugla Insights med fokus på innovativ evaluering, læring i praksis, kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning indenfor evaluering i offentlige og private virksomheder. Derudover er jeg tilknyttet Sager der Samler, hvor jeg arbejder med læring og udvikling af undervisningstilgange, der ansporer til forandring og handlekraft.    

Kompetencer: Brugerinddragelse i udviklingsprocesser, metodeudvikling, facilitering, rådgivning, formidling og undervisning.

Direktion


Følg Klima-X
          

Hør mere om hvordan du kan deltage i vores klimaoplevelser, som er skræddersyet til dig der gerne vil inspireres til at leve mere klimavenligt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende opdateret om vores spændende tiltag.